Na zes maanden in Duitsland keert Bakker ziek terug naar Sneek. Twee maanden eerder is zijn zoon geboren. Johannes Bakker overlijdt op 15 januari 1945, zes dagen na zijn huwelijk. Hij is 22 jaar geworden.