Pieter de Haan sterft op 10 juli 1943 tijdens zijn dwangarbeid aan de Birma spoorlijn, vermoedelijk als enige inwoner uit Heerenveen. De foto is via Wikicommons.